Assalamu ‘alaikum wr wb

Mengharap kehadiran kaum muslimin wal muslimat di Palyen dan sekitarnya pada acara Tabligh Akbar bersama KH Drs WR Lasiman MA ( Pengasuh PP Al-Hawariyun Cangkringan Sleman ) yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal             : Ahad 18 Maret 2012

Jam                              :  09.00 – 12.00 WIB

Tempat                        : Masjid Khairul Amal Gading IX, Gading Playen

Acara                            :   Pembagian Hadiah lomba TPA

Pentas Seni dari santri TPA Khairul Amal

Pengajian bersama oleh KH Drs WR Lasiman MA

Tabligh Akbar ini terlaksana atas kerjasama dari Yayasan Perisai Tauhid “Ahad Legi “ Yogyakarta, Majlis Tabligh PDM Gunungkidul, BMT “ Amal Riski” Wonosari, SMK Muhammadiyah I Playen dan Umat Islam di Gading Playen Gunungkidul.

Demikian undangan ini semoga kaum muslimin dan muslimat berkenan untuk menghadirinya dalam rangka menambah amal sholih, serta membantu gerakan dakwah di Gading khususnya dan Gunungkidul pada umumnya.

Wassalamu ‘alaikum wr wb

 Yayasan Perisai Tauhid ” Ahad Legi ” Yogyakarta
Majlis Tabligh PDM Gunungkidul
SMK Muhammadiyah I Playen
BMT “Amal Rizki ” Wonosari
Takmir Masjid Khairul Amal Gading IX

Hikmah:

 Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.( Q.S 7. Al-A’raaf ayat 96)

Advertisements