Inilah tempat peristirahatan kita ,bila keluarga dan saudara sudah meninggalkan kita

Keluarga dan handai taulan akan mengerumuni kita sewaktu kita dimasukkan liang lahat tetapi kemudian mereka akan meninggalkan kita.

anyak diantara kita karena mengejar karier ,harta maupun jabatan yang melupakan bekal untuk menghadap Allah SWT yakni sewaktu kematian menjemput kita.Selain lupa juga kadang-kadang dalam mengejar harta ,jabatan maupun harta  tidak memperhatikan baik atau buruk ,dilarang oleh Allah atau diperbolehkan oleh Allah dan sebagainya.Padahal semua itu tidak akan kita bawa,jabatan,harta maupun yang lain selain amal sholeh kita.Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk mempersiapkan amal sholeh yang akan kita pakai untuk bekal menghadapi malaikan Munkar dan Nakir.

Inilah yang akan menemani kita sewaktu saudara dan keluarga kita meninggalkan kita

Di gundukan tanah inilah kita akan beristirahat sampai hari kiamat tiba,bila kita dapat menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir maka kita akan tidur sampai hari kiamat,tetapi bila kita tidak dapat menjawab pertanyaan malikat Munkar dan Nakir maka kita akan mendapat sikasaan sampai hari kiamat tiba.

Gelabnya alam kubur dan sepinya makam jazad kita menjadi teman keseharian kita.Semoga ini menjadikan kita untuk mempersiapkan diri menghadap Allah SWT dengan amal sholeh .

IKUTI PROGRAM UMRAH MURAH DISINI


Advertisements