Gb.Masjid Baitur Rahman Dengok Lor Pacarejo Semanu

Gb.kegiatan Pengajian Ibu-Ibu

Masjid Baiturahman yang terletak di dusun Dengok Lor desa Pacarejo kecamatan Semanu Gunungkidul merupakan salah satu pusat dakwah Islam di desa Pacarejo kecamatan SemanuGunungkidul.Kegiatan -kegiatan dakwah yang berjalan di masjid tersebut meliputi pengajian remaja masjid setiap malam Ahad dengan jamah sekitar 25 sampai 30 remaja putra maupun putri. kegiatan setiap malam Ahad selain tadaraus Al-Qur’an juga kajian dan pembahasan program keja yang dilaksanakan setiap Ahad pagi.

Pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap malam Rabu dengan dibimbing oleh takmir masji Baiturahman bapak Ismi Sulardi dan bapak Sudardi.Pengajian ibu-ibu yang Insya Allah rutin dilaksanakan kegiatan kajian meliputi membaca Al-Qur’an, praktek ibadah praktis seperti wudlu, tayamum sholat dan perawatan jenazah. Kegiatan bersih masjid dilaksanakan setiap hari Ahad yang melibatkan remaja masjid setempat dan juga anak-anak TPA.

Demikian sekilas kegiatan masjid Baiturahman di dusun Dngok Lor Pacarejo Semanu semoga menjadi salah satu pusat dakwah Islam di Semanu sehingga agama Islam menjadi rahmatan lil ‘alamin khususnya di desa Pacarejo dan Semanu pada umumnya.Semoga Allah SWT selalu memberi kekuatan kepada bapak Ismi Sulardi dan bapak Sudardi dalam menolong agama Allah khususnya didusun Dengoklor.Amien.

Hikmah :

96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.( Q.S 7. Al-A’raaf ayat 96)

IKUTI PROGRAM AUDIO ANTI MALAS

PT Arminareka Perdana

Advertisements