“SHODAQOHMU MEMPERLANCAR REZEKIMU “

 

Gb.Masjid UGM dilihat dari sebelah timur

Gb. taman dengan perindang disekitar masjid

Gb. Tempat wudlu di halaman yang artistik berbentuk pot besar

Gb. Serambi masjid di sisi sebelah Selatan

Gb. Tempat Peng-Imaman

Gb. Bangunan Sebelah Utara yang bergandengan dengan tempat wudlu putra

Gb. Ruangan di dalam masjid

Masjid yang menjadi salah satu pusat dakwah di lingkungan UGM ini penulis ambil gambarnya sewaktu melaksanakan sholat Ashar ketika penulis besuk saudara yang opname di RS dekat UGM.Penulis sudah dua kali sholat dimasjid yang asri dan sejuk ini.Arsitektur masjid yang sangat bagus menjadikan nuansa ibadah dan sholat berbeda dibandingkan sholat dimasjid yang lain.

Sehabis sholat penulis melihat satu halaqoh yang sedang belajar membaca kitab suci Al-Qur’an dengan satu ustazd dan 4 orang peserta .Kegiatan kajian seperti ini perlu dikembangkan di masjid ini agar suasana keagamaan mampu menangkal erosi keimanan para mahasisiwa yang sedang belajar di UGM khususnya dan Yogyakarta pada umumnya.

Dari segi fisik dan lingkungan sudah sangat mendukung untuk belajar materi-materi keagamaan maupun belajar materi kuliah dari kampus ,sebab polusi suara terbentengi oleh rindangnya taman dan ketinggian halaman masjid dari jalan raya.Sayang menurut pengamatan penulis belum banyak dimanfaatkan oleh mahasisiwa disekitarnya ,sebab hanya satu dua orang yang penulis lihat belajar di sekitar masjid ini.Semoga mahasiswa yang belajar di UGM bisa memanfaatkan lingkungan masjid ini untuk belajar.

Di dalam masjidpun dengan lantai kramik yang sejuk sangat enak untuk belajar dan menekuni materi kuliah dari kampus,sambil bersandar di di tiang-tiang masjid Insya Alloh akan menambah nyamannya membaca buku-buku kuliah.

Bila mau mandi dan ke belakang juga tersedia dengan cukup dan bersih apalagi untuk sekedar wudlu ,dihalaman sudah disediakan tempat wudlu dari pot-pot yang sangat besar dan artistik tanpa kita berjalan jauh dari dalam masjid.

Demikian masjid UGM yang penulis lihat semoga menjadi pusat pengkaderan calon-calon penolong agama Alloh dimasa yang akan datang.

Hikmah :

96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.( Q.S 7. Al-A’raaf ayat 96)

Advertisements